Onze Ereleden:

P.O.B. kent Ereleden die zich voor de vereniging uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt:

Lenie Opmeer
Panc van der Graaf
Jaap van Willigen
Jo Kolf