Privacyverklaring Poona Oud-Beijerland

Privacyverklaring Poona Oud-Beijerland

Poona Oud-Beijerland (voortaan: POB) legt verschillende persoonsgegevens van u vast. Hierbij maakt het verschil of u een (oud)lid bent van POB, of dat u als bezoeker onze site bezoekt.

Bent u of is uw kind lid van POB?

In dat geval geldt onderstaande informatie met betrekking tot het vastleggen van uw persoonsgegevens voor u:

Doeleinden

POB hanteert de volgende doeleinden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

1. Voor het beheer van onze ledenadministratie en het aangaan van een nieuw lidmaatschap

Voor dit doel leggen wij de volgende gegevens van u vast:

– uw NAW gegevens (Naam, Adres en Woonplaats)
– uw e-mail adres
– uw telefoonnummer
– uw geboortedatum
– uw rekeningnummer
– de startdatum van uw lidmaatschap
– eventuele betalingsachterstanden een eventueel ere-lidmaatschap
– eventuele schriftelijke toestemming voor het gebruik van herkenbare foto’s en video’s in communicatiemiddelen. Heeft u schriftelijk toestemming gegeven voor het gebruik van herkenbare foto’s en video’s? En wilt u deze toestemming intrekken? Dat is geen probleem. U geeft dit schriftelijk aan bij het secretariaat en dit wordt direct verzamelt.
Eventuele foto’s en video’s die op dat moment gebruikt worden, worden door ons verwijderd.

Is het lid een kind dat jonger is dan 18 jaar? Dan onderhouden wij contact met de ouder(s) of verzorger(s).
In dit geval verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

– uw NAW gegevens (Naam, Adres en Woonplaats)
– uw e-mail adres
– uw telefoonnummer

2. Voor het beheer van onze vrijwilligers administratie

Bent u vrijwilliger voor onze club? Dan leggen wij voor dit doel de volgende gegevens van u vast:

– uw vrijwilligerstaken
– uw NAW gegevens (Naam, Adres en Woonplaats) indien u alleen vrijwilliger bent en geen lid
– uw telefoonnummer, indien u alleen vrijwilliger bent en geen lid
– uw e-mail adres, indien u alleen vrijwilliger bent en geen lid

3. Voor het versturen van informatieve e-mails

Voor dit doel gebruiken wij de volgende gegevens van u:

– uw e-mail adres

Wilt u liever geen e-mails van POB ontvangen? Dan kunt u dit schriftelijk aan de secretaris kenbaar maken. Wij halen u in dat geval van de mailinglijst af.
U kunt het altijd weer aan ons doorgeven als u wel weer mails van POB wilt ontvangen. Het is niet mogelijk om u af te melden voor mails die nodig zijn voor een juiste uitvoer van de lidmaatschapsovereenkomst. U kunt hierbij denken aan het betalen van contributie, betalingsachterstanden of informatie rondom de competitie als u competitie speelt.

4. Bewaartermijn

Voor het vastleggen van uw persoonsgegevens hanteren wij de volgende bewaartermijnen:

– U bent lid. Wij leggen uw persoonsgegevens vast zolang u lid bent.

– U heeft uw lidmaatschap opgezegd. In dit geval gelden er 2 verschillende termijnen:
– Uw persoonsgegevens worden tot een termijn van 2 jaar na beëindiging van uw lidmaatschap bewaard.
– Gaat het om persoonsgegevens die wij op basis van de fiscale wetgeving moeten bewaren? Dan hanteren wij de wettelijke termijn van 7 jaar.

De termijn van 7 jaar geldt voor de volgende persoonsgegevens:

– Naam
– Geboortedatum
– Lidnummer
– Type lid (junior, senior, veteraan)
– Hoogte contributie
– Betaaldatum
– Hoogte van het bedrag dat betaald is

5. Geven wij uw persoonsgegevens door aan derden?

Wij zijn heel strikt in het bewaren van uw persoonsgegevens. Wij delen deze dan ook niet met derden. Wij maken hierop alleen een uitzondering in de volgende gevallen:

– Wordt u lid van onze club? Het bestuur kan na een voorafgaand besluit van de algemene leden vergadering geregistreerde gegevens ook aan andere derden verstrekken, waaronder sponsors, behalve van het lid dat tegen deze verstrekking bij het bestuur schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. Het recht op bezwaar geldt niet voor de noodzakelijk door de vereniging aan derden te verstrekken gegevens en gegevens die aan overheden of instellingen dienen te worden verstrekt in verband met te verkrijgen subsidies.

-Speelt u mee met de Hoeksche Waard Competitie? Dan verstrekken wij uw contactgegevens (naam, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer en email adres) aan Hoekschewaardcompetitie.nl Hoekschewaardcompetitie.nl verzamelt geen persoonlijke adresgegevens. Zij verzamelen alleen de adresgegevens van POB en haar speellocatie.
Deze organisatie verzamelt de betreffende gegevens alleen voor de uitvoer van de Hoeksche Waard Competitie. De persoonsgegevens worden niet commercieel gebruikt.

– Bent u ouder of verzorger van een jeugdlid jonger dan 18 jaar? Dan geven wij uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en email adres) door aan onze jeugdbegeleiders. Dit om de trainingen en competitiewedstrijden in goede banen te kunnen leiden.

– Bent u vrijwilliger? Indien nodig voor de correcte uitvoer van vrijwilligerswerkzaamheden, verstrekt het bestuur van POB mogelijk uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail adres en geboortedatum aan vrijwilligers. Vrijwilligers zullen hier zorgvuldig mee omgaan en deze gegevens alleen gebruiken voor de correcte uitvoer van de vrijwilligerswerkzaamheden. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het regelen van zaken rondom de jeugdcompetitie, teamcaptains van competitieteams en de kascontrolecommissie. Het bestuur verstrekt deze beperkte persoonsgegevens aan de vrijwilligers. Vrijwilligers buiten het bestuur zullen nooit toegang hebben tot uw veilig opgeslagen persoonsgegevens.

6. U kunt uw persoonsgegevens altijd inzien

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. In de volgende gevallen is het laten verwijderen van persoonsgegevens helaas niet mogelijk:

– Als het gaat om persoonsgegevens die wij op basis van de fiscale wetgeving 7 jaar moeten bewaren.

– Als het gaat om persoonsgegevens die wij nodig hebben voor de juiste uitvoer van uw lidmaatschapsovereenkomst. Wilt u toch dat deze persoonsgegevens verwijderd worden? Dan zijn wij helaas genoodzaakt om uw lidmaatschap te beëindigen.

Wilt u uw persoonsgegevens inzien? Dan kunt u dit verzoek indienen bij de secretaris.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

7. U bezoekt onze site

Bezoekt u onze site? Ook als u niet lid bent van onze club? In dat geval geldt onderstaande informatie met betrekking tot het vastleggen van uw persoonsgegevens.

– POB maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken voor de website. Zo plaatsen wij geen analytische cookies om uw gedrag na te gaan, of marketing of tracking cookies. Ook worden er geen ‘derden cookies’ geplaatst zodat deze derden partijen gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen, noch voor social media-netwerken. Bij bezoek aan onze site zullen wij u daarom niet vragen om cookies te accepteren.
– Deelt u informatie met POB via onze Facebookpagina, Whats’s App, Instagram, Twitter etc.? Dan vallen deze gegevens niet onder de invloedsfeer van POB. Dit betekent dat u zelf verantwoordelijk bent voor deze informatie en gegevens.

Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen? Neemt u dan contact op met de secretaris.