Uitnodiging ALV POB 2022

Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Leden Vergadering  op donderdag 7 april a.s. om 20.00 uur in sporthal De Boogerd.

De agenda voor deze avond zal 2 weken voor de ALV aan u worden gezonden, alsmede de notulen van de vorige ALV en de financiële stukken zoals het overzicht van de resultaten van 2021 alsmede de begroting voor 2022.

Wij hopen u in de sporthal te mogen ontvangen.

Met vriendelijke groet,

secretaris Poona