Update CoronaVirus

Op donderdag 21 april heeft Mark Rutte een persconferentie gegeven over de maatregelen omtrent het coronavirus. Hierin heeft hij onder andere aangegeven dat binnensport niet is toegestaan tot ten minste eind mei. Dit betekent dus dat wij als vereniging in zijn geheel nog niet mogen badmintonnen.

De nieuwe maatregelen gelden tot tenminste eind mei, wat betekent dat het seizoen er dan al bijna op zit. Voor de periode daarna heerst nog louter onzekerheid.

We hebben hier als bestuur (op afstand) met elkaar over gesproken en zijn tot de conclusie gekomen dat met al deze ontwikkelingen een stukje rust bieden de meest verstandige keuze is.

Concreet betekent dit dat het seizoen voor POB er op zit en we na de zomervakantie het badmintonnen zullen hervatten indien het virus dan dusdanig onder controle is dat het kan en mag.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur