Bestuur

Bestuursleden

Michel Pruyt , Voorzitter – voorzitter@poonaobl.nl

Bianca Brants,          Secretaris – bestuur@poonaobl.nl

Tim Tiemessen ,        Penningmeester – penningmeester@poonaobl.nl
Bankgegevens: IBAN: NL33INGB0003875546 / BIC

Jeugdbelangen

Freek Hoebeek,       Jeugdcoördinator – jeugd@poonaobl.nl,

Ledenadministratie:

Lars Gunter ,      Algemeen bestuurslid en ledenadministratie.- leden@poonaobl.nl

Contactpersoon Hoeksche Waard competitie:

Carly Noordermeer hwc@poonaobl.nl