Gezocht een Jeugdcoördinator en een Ledenadministratie

Beste leden, ouders en/of verzorgers,

Zowel Freek (jeugdcoördinator) als Lars (ledenadministratie) hebben aangegeven dit jaar te stoppen met deze activiteiten. 

Dit houdt dus in, dat wij weer op zoek zijn naar vrijwilligers, die deze taak/taken op zich willen nemen.

Om een inzicht te krijgen van de taken, hebben zij beide een taakomschrijving gemaakt.

Deze treft u onderstaand aan.

Taakomschrijving van de Jeugdcoördinator:

* 2x per jaar opzetten van een rooster voor ondersteuning jeugdtrainingen

* 8x per jaar bijwonen van POB bestuursvergadering

* aanspreekpunt trainer

* reguliere aanwezigheid bij jeugdtrainingen

* emailcontact met kandidaatleden

Wat levert het op:

* Heel veel dankbare kinderen en ouders

* Belangrijke bijdrage aan de toekomst van onze mooie club

* gezelligheid bij bestuursvergaderingen

Deze rol is ook prima te vervullen door een duo van enthousiaste ouders, verzorgers en/of seniorleden.

Taakomschrijving van ledenadministratie:

*Het bijhouden van het ledenbestand met aanmeldingen en opzeggingen
*Het versturen van de facturen en betalingsherinneringen (2x per jaar)

*8x per jaar bijwonen van POB bestuursvergaderingen

Wat levert het op:

*Belangrijke bijdrage aan de toekomst en verbetering van onze mooie club

*Gezelligheid bij bestuursvergaderingen

Deze rol binnen het bestuur is niet ingewikkeld, en heeft geen voorkennis nodig.
Het voornaamste is het bijdragen aan de bestuursvergaderingen en enthousiast zijn om op een positieve manier bij te dragen aan de toekomst van onze vereniging!

Mochten er vragen zijn omtrent de taakomschrijving of is er mogelijk interesse, dan kunt u desbetreffend Freek en Lars benaderen.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur Poona Oud-Beijerland